Vi i CXS Nordic tar personvern på alvor, og du som bruker av vip24 skal være trygg på at vi beskytter dine opplysninger og respekterer ditt personvern.  Både vår innsamling og vår bruk av dine personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Denne erklæringen («Personvernerklæringen») redegjør for behandlingen av personopplysninger i vip24 og vip24.coach.

Personvernerklæringen inneholder de opplysninger du har krav på å få i forbindelse med at det samles inn opplysninger om deg i vip24.  Du får også generell informasjon om hvordan vi samler inn, behandler og beskytter dine personopplysninger i og med din bruk av CXS’ tjenester

 

Behandlingsroller og grunnlag

CXS er behandlingsansvarlig for personopplysningene du avgir eller vi innhenter gjennom tjenesten. CXS bruker tredjepartsleverandører for utvikling, drift og vedlikehold av vip24. Disse opererer alle i henhold til denne personvernerklæringen.  Alle data som blir innhentet er informasjon vi trenger for at du skal kunne bruke og ha nytteverdi av Tjenesten. Dette er data som for eksempel innloggingsdata, logging av bruk og andre elementer som nevnt i denne Personvernerklæringen.  Denne Tjenesten samler ikke inn eller behandler sensitive personopplysninger.

For å kunne behandle dine data trenger CXS ditt samtykke. Dette er behandlingsgrunnlaget og du gir dette ved registrering av din konto.  

Informasjon som behandles

Ved registrering av konto

Når du registrerer deg ber vi om ditt navn og e-postadresse  for å opprette en konto. Dersom det benyttes en tredjeparts identitets tilbyder som eksempelvis facebook for å etablere en konto vil dette utelukkende bli benyttet for å bekrefte din identitet. Det utleveres ingen informasjon fra denne tjenesten til tredjeparts identitets tilbydere.  Du vil også bli spurt om kjønn og fødselsår. Dette vil bli benyttet til å sikre deg en mer relevant Tjeneste  da dette er faktorer som har påvirkning på din veiledning. Denne informasjonen vil også bli benyttet til rent statistisk formål for å forbedre vår tjeneste. Hvis du registrerer ditt mobiltelefonnummer, som er valgfritt, vil vi være istand til å sende deg en sms varsel for de vip24 aktuelle hendelser du ønsker dette på.

Denne informasjonen vil vi ivareta frem til du sletter din konto. Vi forbeholder oss retten til å slette din konto dersom denne har vært ubrukt i en periode på 24 måneder. Vi antar at du ikke lenger har et formål for å ha tilgang til Tjenesten dersom tjenesten har vært ubrukt i 24 måneder.

Ved vip24-profil generering

Når du bygger din vip24-profil vil du bli bedt om å avgi en del informasjon om deg selv. Dette er informasjon som blir benyttet for å gi deg din Tjeneste. Profilene og de enkeltstående svarene er kun tilgjengelig for deg inntil DU ønsker å dele de med andre innenfor Tjenesten vip24.  Det vil være gjort tydelig for deg i Tjenesten, når og hvor du deler informasjon. Tjenesten vil aktivt forespørre deg om deling når dette er aktuelt.  Det er altså ingen deling av informasjon før du aktivt gjør tiltak for å dele. Du kan når som helst avslutte delingen og din profil informasjon vil da ikke lenger være tilgjengelig for den andre part.

Profilene presenterer informasjon om deg selv og har til hensikt å styrke dine muligheter til å ta gode og selvstendige karrièrevalg på kort og lang sikt i tråd med tanken om å utvikle karrièrekompetanse hos den enkelte. Ved deling av informasjon er det dine profiler du velger å dele.  Når du som bruker mottar informasjon delt fra andre brukere er også du underlagt norsk personvernlovgivning i forhold til din behandling av informasjonen. Behandles informasjonen kun i Tjenesten er dette ivaretatt av Tjenesten selv.

Informasjon vi får fra din bruk av våre tjenester.

Vi samler inn informasjon om tjenestene du bruker og hvordan du bruker dem. For eksempel når du legger inn informasjon, redigerer profilen din eller ser og samhandler med annet innhold.

Samlet informasjon brukes til å opprettholde, beskytte, forbedre og utvikle nye tjenester i tillegg til å beskytte CXS og våre brukere. Vi bruker også denne informasjonen til å tilby deg skreddersydd innhold – som å gi deg tilgang til karrièreveiledning. Når du kontakter CXS, registrerer vi kommunikasjonen slik at vi kan løse eventuelle problemer du måtte møte. Vi kan bruke e-postadressen din til å informere deg om våre tjenester, for eksempel å fortelle deg om kommende endringer eller forbedringer.

Vi vil be om ditt samtykke før vi bruker informasjonen til et annet formål enn de som er angitt i denne personvernerklæringen. Denne informasjonen vil automatisk bli anonymisert innen 3 måneder etter at du har slettet din konto. Denne informasjonen er da ikke lenger personidentifiserbar.

Denne informasjonen kan inkludere:

Enhetsinformasjon

Vi samler informasjon om din enhet, som for eksempel maskinvaremodell, operativsystemversjonen, enhetens identifikasjonsnummer og mobilnettverksinformasjon, samt telefonnummer. Dette kan brukes til å knytte enhetens identifikasjonsnummer eller telefonnummer til kontoen din.

Logginformasjon.

Når du bruker våre tjenester samler vi og lagrer opplysninger i server-logger. Dette inkluderer detaljer om hvordan du brukte våre tjenester, oppdragsdetaljer, IP-adresse, enhetsinformasjon og informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren eller kontoen din.

Lokal lagring.

Vi kan samle inn og lagre personlig informasjon lokalt på enheten din ved bruk av mekanismer som lagring for nettleser (inkludert HTML 5) og applikasjonsdatalagring.

Informasjonskapsler og lignende teknologier.

Vi og våre partnere bruker teknologi for å samle inn og lagre informasjon når du besøker vip24, og dette kan omfatte bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologier for å identifisere nettleseren eller enheten. Vi bruker også disse teknologiene til å samle inn og lagre informasjon når du samhandler med tjenester vi tilbyr til våre partnere, for eksempel audio/video-møte tjenester eller funksjoner som kan vises på andre nettsteder. Vi bruker Google Analytics til å analysere trafikken på våre nettsteder.Videre benytter vi Pingdom for RUM (Real User Monitoring) som verktøy for å sikre monitorering av kvaliteten på tilgjengeligheten av tjenesten. Informasjon vi samler inn når du er logget på, i tillegg til informasjon vi får om deg fra partnere, kan være knyttet til kontoen din.  Når informasjon er knyttet til kontoen din, behandler vi den som personlig informasjon.

Når gjelder personvernreglene

Våre retningslinjer for personvern gjelder for alle tjenestene som tilbys av CXS, men utelukker tjenester som har separate personvernregler.
Våre retningslinjer for personvern gjelder ikke for tjenester som tilbys av andre selskaper eller enkeltpersoner, inkludert produkter eller nettsteder som kan brukes av denne tjenesten til å tilby og forbedre sine tjenester eller andre nettsteder knyttet til våre tjenester. Våre retningslinjer for personvern dekker ikke informasjons praksis fra andre selskaper og organisasjoner som legger oppdrag på våre tjenester.

Utlevering av personopplysninger

Opplysninger registrert eller som er samlet inn vil aldri bli meddelt eller utlevert til en tredjepart, med mindre du samtykker til dette eller det foreligger rettslig grunnlag eller en rettslig kjennelse om utlevering av slike data.

Dersom du skulle ønske utlevering av de personopplysninger som skulle ligge i Tjenesten på annet format enn det som er tilgjengelig gjennom Tjenesten kan du ta kontakt med support@cxs.no

Lagring av personopplysninger

Dine personlige opplysninger vil kunne bli behandlet av på servere utenfor landet du bor i, men vil alltid bli behandlet innenfor EU.

Sletting av personopplysninger

Gjennom Tjenesten er du i full kontroll over din registrerte informasjon og deling av dine opplysninger. Dersom du ønsker å slette hele din konto så kan også dette gjøres via Tjenesten eller gjennom direkte henvendelse til support@cxs.no. Du har da ingen mulighet til å gjenopprette informasjonen da dette og din konto er slettet. Dersom du ønsker å utnytte Tjenesten videre må du opprette en ny konto og registrere informasjonen på nytt.

Vi forbeholder oss retten til å slette din konto dersom denne har vært ubrukt i en periode på 24 måneder.

All personidentifiserbar informasjon relatert til din bruk av tjenesten jmf.  Informasjon vi får fra din bruk av våre tjenester blir i løpet av 3 måneder anonymisert ved sletting av din konto.

Vi forbeholder oss retten til å slette din konto dersom denne har vært ubrukt i en periode på 24 måneder.

Dersom du har ytterligere spørsmål eller trenger hjelp til sletting kan du ta kontakt med oss på support@cxs.no.

Overholdelse og samarbeid med regulerende myndigheter

Vi gjennomgår regelmessig vår overholdelse av våre personvernsvilkår. Når vi mottar formelle skriftlige klager, kontakter vi den personen som klaget for å følge opp. Vi samarbeider med relevante myndigheter for å løse eventuelle klager vedrørende overføring av personopplysninger som vi ikke kan løse med brukerne direkte.

Endringer

Våre personvernsvilkår kan endres fra tid til annen. Vi vil ikke redusere dine rettigheter i henhold til disse personvernsvilkårene uten ditt samtykke. Vi legger inn eventuelle endringer i personvernsvilkårene på denne siden, og hvis det gjelder større endringer vil vi gi et mer fremtredende varsel (e-post ol.). Vi vil også beholde tidligere versjoner av personvernsvilkårene i et arkiv.

 

Definisjoner

For at du lettere skal forstå denne Personvernerklæringen har vi definert noen begreper:

Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson eller til andre individer.

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Behandlingsansvarlig er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, og den som bestemmer formålet med innsamlingen og bruken av personopplysningene.

Behandlingsgrunnlag er det grunnlag man har for å behandle personopplysninger, enten i form av samtykke eller hjemmel i lov.

Tjenesten utgjør tilgang til og bruk av vip24@me. Tjenesten leveres når Bruker logger seg inn via CXS’ påloggingssider. Tjenesten og bruken av denne er spesifisert i Brukeravtalen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Comments are closed.