Hvordan møte nye kompetansekrav og gjøre seg relevant for fremtiden?

Gjennom vip 24 hjelper vi enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner med livslang læring og karriereutvikling.

Nyheter og innsikt

Hva driver oss?

Verden er i endring. Fremveksten av ny teknologi, automatisering og kunstig intelligens gjør at arbeidsmarkedet står ovenfor den største endringen noensinne. Jobber vil forsvinne og nye komme til. Det som ikke endrer seg er kraften som ligger i enkeltmennesket.

Derfor er vi lidenskapelig opptatt av å legge til rette for livslang læring og karriereutvikling.

Gjennom vip 24 får bedrifter og organisasjoner et verktøy som gjør det mulig å bygge sterkere team, kartlegge styrkene i arbeidsstokken og møte det digitale kompetanseskiftet.

vip24 hjulet